Datasett: Spørreundersøkelse om religion, 2008, norsk del av ISSP

Variabel v095: Spm79b Noen spåmenn og spåkoner kan virkelig se inn i fremtiden

Spørsmålstekst

I hvilken grad mener du at følgende utsagn er sanne eller ikke?

... B. Noen spåmenn og spåkoner kan virkelig se inn i fremtiden

Tekst etter spørsmål

Kun ett kryss pr. linje

Verdier Kategorier N
1 Absolutt sant 41
 3,9%
2 Antakelig sant 205
 19,7%
3 Antakelig ikke sant 295
 28,3%
4 Absoulutt ikke sant 381
 36,6%
8 Vet ikke 119
 11,4%
Sysmiss 31

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 1041
Manglende tilfeller 31
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.