Datasett: Spørreundersøkelse om religion, 2008, norsk del av ISSP

Variabel v094: Spm79a Lykkeamuletter kan noen ganger bringe hell

Spørsmålstekst

I hvilken grad mener du at følgende utsagn er sanne eller ikke?

... A. Lykkeamuletter kan noen ganger bringe hell

Tekst etter spørsmål

Kun ett kryss pr. linje

Verdier Kategorier N
1 Absolutt sant 23
 2,2%
2 Antakelig sant 115
 11,0%
3 Antakelig ikke sant 330
 31,5%
4 Absoulutt ikke sant 456
 43,6%
8 Vet ikke 123
 11,7%
Sysmiss 25

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 1047
Manglende tilfeller 25
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.