Datasett: Spørreundersøkelse om religion, 2008, norsk del av ISSP

Variabel v093: Spm78h Likeverd er viktigere enn likestilling

Spørsmålstekst

Er du enig eller uenig i de følgende utsagnene?

... H. Likeverd er viktigere enn likestilling

Tekst etter spørsmål

Kun ett kryss pr. linje

Verdier Kategorier N
1 Sterkt enig 242
 23,2%
2 Enig 482
 46,2%
3 Verken eller 190
 18,2%
4 Uenig 59
 5,7%
5 Sterkt uenig 15
 1,4%
8 Vet ikke 56
 5,4%
Sysmiss 28

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 1044
Manglende tilfeller 28
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.