Datasett: Spørreundersøkelse om religion, 2008, norsk del av ISSP

Variabel v092: Spm78g Gud har skapt verden slik at menn og kvinner har forskjellige oppgaver

Spørsmålstekst

Er du enig eller uenig i de følgende utsagnene?

... G. Gud har skapt verden slik at menn og kvinner har forskjellige oppgaver i hjem og samfunn

Tekst etter spørsmål

Kun ett kryss pr. linje

Verdier Kategorier N
1 Sterkt enig 39
 3,8%
2 Enig 126
 12,1%
3 Verken eller 184
 17,7%
4 Uenig 292
 28,1%
5 Sterkt uenig 348
 33,5%
8 Vet ikke 50
 4,8%
Sysmiss 33

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 1039
Manglende tilfeller 33
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.