Datasett: Spørreundersøkelse om religion, 2008, norsk del av ISSP

Variabel v091: Spm78f Den kristne religion er ofte et hinder for likestilling mellom kjønnene

Spørsmålstekst

Er du enig eller uenig i de følgende utsagnene?

... F. Den kristne religion er ofte et hinder for likestilling mellom kjønnene

Tekst etter spørsmål

Kun ett kryss pr. linje

Verdier Kategorier N
1 Sterkt enig 135
 13,0%
2 Enig 331
 31,9%
3 Verken eller 254
 24,5%
4 Uenig 175
 16,9%
5 Sterkt uenig 54
 5,2%
8 Vet ikke 88
 8,5%
Sysmiss 35

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 1037
Manglende tilfeller 35
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.