Datasett: Spørreundersøkelse om religion, 2008, norsk del av ISSP

Variabel v090: Spm78e Til syvende og sist er det mest naturlig at mor er mest hjemme med barna

Spørsmålstekst

Er du enig eller uenig i de følgende utsagnene?

... E. Til syvende og sist er det mest naturlig at mor er mest hjemme med barna mens de er små

Tekst etter spørsmål

Kun ett kryss pr. linje

Verdier Kategorier N
1 Sterkt enig 90
 8,6%
2 Enig 380
 36,3%
3 Verken eller 244
 23,3%
4 Uenig 225
 21,5%
5 Sterkt uenig 90
 8,6%
8 Vet ikke 18
 1,7%
Sysmiss 25

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 1047
Manglende tilfeller 25
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.