Datasett: Spørreundersøkelse om religion, 2008, norsk del av ISSP

Variabel v089: Spm78d Heltidsbarnehage er ikke bra for barn

Spørsmålstekst

Er du enig eller uenig i de følgende utsagnene?

... D. Heltidsbarnehage er ikke bra for barn

Tekst etter spørsmål

Kun ett kryss pr. linje

Verdier Kategorier N
1 Sterkt enig 62
 6,0%
2 Enig 170
 16,3%
3 Verken eller 251
 24,1%
4 Uenig 341
 32,7%
5 Sterkt uenig 166
 15,9%
8 Vet ikke 52
 5,0%
Sysmiss 30

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 1042
Manglende tilfeller 30
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.