Datasett: Spørreundersøkelse om religion, 2008, norsk del av ISSP

Variabel v088: Spm78c Menn burde ta en større del av husarbeidet enn de gjør i dag

Spørsmålstekst

Er du enig eller uenig i de følgende utsagnene?

... C. Menn burde ta en større del av husarbeidet enn de gjør i dag

Tekst etter spørsmål

Kun ett kryss pr. linje

Verdier Kategorier N
1 Sterkt enig 147
 14,1%
2 Enig 541
 52,0%
3 Verken eller 262
 25,2%
4 Uenig 55
 5,3%
5 Sterkt uenig 11
 1,1%
8 Vet ikke 25
 2,4%
Sysmiss 31

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 1041
Manglende tilfeller 31
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.