Datasett: Spørreundersøkelse om religion, 2008, norsk del av ISSP

Variabel v087: Spm78b Menn burde ta en større del av omsorgen med barn enn de gjør i dag

Spørsmålstekst

Er du enig eller uenig i de følgende utsagnene?

... B. Menn burde ta en større del av omsorgen med barn enn de gjør i dag

Tekst etter spørsmål

Kun ett kryss pr. linje

Verdier Kategorier N
1 Sterkt enig 122
 11,7%
2 Enig 567
 54,5%
3 Verken eller 249
 23,9%
4 Uenig 67
 6,4%
5 Sterkt uenig 6
 0,6%
8 Vet ikke 29
 2,8%
Sysmiss 32

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 1040
Manglende tilfeller 32
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.