Datasett: Spørreundersøkelse om religion, 2008, norsk del av ISSP

Variabel v086: Spm78a Det er familien som lider når kvinnen har heltidsarbeid

Spørsmålstekst

Er du enig eller uenig i de følgende utsagnene?

... A Når alt kommer til alt, er det familielivet det går ut over når kvinnen har heltidsarbeid

Tekst etter spørsmål

Kun ett kryss pr. linje

Verdier Kategorier N
1 Sterkt enig 49
 4,7%
2 Enig 141
 13,5%
3 Verken eller 206
 19,8%
4 Uenig 373
 35,8%
5 Sterkt uenig 248
 23,8%
8 Vet ikke 25
 2,4%
Sysmiss 30

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 1042
Manglende tilfeller 30
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.