Datasett: Spørreundersøkelse om religion, 2008, norsk del av ISSP

Variabel v085: Spm77 Debattdeltakere ikke vise til religion som støtte i moraldebatter

Spørsmålstekst

Når moralspørsmål som abort eller dødshjelp diskuteres i offentlig debatt, er du enig eller uenig i at politikere, eksperter og andre debattdeltakere ikke bør vise til religion som støtte for sitt syn?

Tekst etter spørsmål

Kun ett kryss mulig

Verdier Kategorier N
1 Helt enig 434
 41,2%
2 Enig 267
 25,4%
3 Verken eller 139
 13,2%
4 Uenig 101
 9,6%
5 Helt uenig 0
 0,0%
8 Vet ikke 112
 10,6%
Sysmiss 19

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 1053
Manglende tilfeller 19
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.