Datasett: Spørreundersøkelse om religion, 2008, norsk del av ISSP

Variabel v084: Spm76d Viktig for moralsk riktig: regler og plikter

Spørsmålstekst

Når du skal avgjøre hva du mener er moralsk feil eller moralsk i orden, hvor viktig er dette for deg:

... D. Gitte regler og plikter

Tekst etter spørsmål

Kun ett kryss pr. linje

Verdier Kategorier N
1 Svært viktig 191
 19,1%
2 Nokså viktig 516
 51,7%
3 Ikke særlig viktig 175
 17,5%
4 Ikke viktig i det hele tatt 47
 4,7%
8 Vet ikke 69
 6,9%
Sysmiss 74

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 998
Manglende tilfeller 74
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.