Datasett: Spørreundersøkelse om religion, 2008, norsk del av ISSP

Variabel v083: Spm76c Viktig for moralsk riktig: til nytte for andre mennesker

Spørsmålstekst

Når du skal avgjøre hva du mener er moralsk feil eller moralsk i orden, hvor viktig er dette for deg:

... C. Hva jeg tror kan være til nytte for andre mennesker

Tekst etter spørsmål

Kun ett kryss pr. linje

Verdier Kategorier N
1 Svært viktig 390
 38,8%
2 Nokså viktig 475
 47,2%
3 Ikke særlig viktig 67
 6,7%
4 Ikke viktig i det hele tatt 20
 2,0%
8 Vet ikke 54
 5,4%
Sysmiss 66

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 1006
Manglende tilfeller 66
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.