Datasett: Spørreundersøkelse om religion, 2008, norsk del av ISSP

Variabel v082: Spm76b Viktig for moralsk riktig: religion

Spørsmålstekst

Når du skal avgjøre hva du mener er moralsk feil eller moralsk i orden, hvor viktig er dette for deg:

... B. Min religion

Tekst etter spørsmål

Kun ett kryss pr. linje

Verdier Kategorier N
1 Svært viktig 77
 7,8%
2 Nokså viktig 158
 16,0%
3 Ikke særlig viktig 282
 28,6%
4 Ikke viktig i det hele tatt 394
 40,0%
8 Vet ikke 74
 7,5%
Sysmiss 87

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 985
Manglende tilfeller 87
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.