Datasett: Spørreundersøkelse om religion, 2008, norsk del av ISSP

Variabel v081: Spm76a Viktig for moralsk riktig: indre overbevisning og samvittighet

Spørsmålstekst

Når du skal avgjøre hva du mener er moralsk feil eller moralsk i orden, hvor viktig er dette for deg:

... A. Min indre overbevisning og samvittighet

Tekst etter spørsmål

Kun ett kryss pr. linje

Verdier Kategorier N
1 Svært viktig 762
 74,0%
2 Nokså viktig 206
 20,0%
3 Ikke særlig viktig 18
 1,7%
4 Ikke viktig i det hele tatt 7
 0,7%
8 Vet ikke 37
 3,6%
Sysmiss 42

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 1030
Manglende tilfeller 42
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.