Datasett: Spørreundersøkelse om religion, 2008, norsk del av ISSP

Variabel v080: Spm75 Forske på embryoer

Spørsmålstekst

Forskning på embryoer (fostre mindre enn to uker) som aldri vil bli satt inn i en livmor, gir medisinsk kunnskap som i fremtiden kan bli viktig i behandlingen av alvorlige sykdommer (for eksempel Parkinsons sykdom). Er du mest enig med person A eller mest enig med person B?

A. Det er OK å forske på embryoer
B. Det er feil å forske på embryoer

Tekst etter spørsmål

Kun ett kryss mulig

Verdier Kategorier N
1 A. Det er ok å forske på embryoer 642
 61,9%
2 B. Det er feil å forske på embryoer 135
 13,0%
8 Umulig å velge 260
 25,1%
Sysmiss 35

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 1037
Manglende tilfeller 35
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.