Datasett: Spørreundersøkelse om religion, 2008, norsk del av ISSP

Variabel v079: Spm74 Genteste ufødte barn

Spørsmålstekst

I dag kan et foster testes genetisk på et tidlig stadium for å finne ut om det vil kunne få en alvorlig sykdom senere i livet. Er du mest enig med person A eller mest enig med person B?

A. Det er feil å teste ufødte barn for sykdommer de kan få senere i livet
B. Det er OK å teste ufødte barn for sykdommer de kan få senere i livet

Tekst etter spørsmål

Kun ett kryss mulig

Verdier Kategorier N
1 A. Det er feil å teste ufødte barn 231
 22,1%
2 B. Det er ok å teste ufødte barn 517
 49,6%
8 Umulig å velge 295
 28,3%
Sysmiss 29

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 1043
Manglende tilfeller 29
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.