Datasett: Spørreundersøkelse om religion, 2008, norsk del av ISSP

Variabel v078: Spm73d Viktig for mening om å ende livet på en døende pasient: fare for misbruk

Spørsmålstekst

Når du skal avgjøre hva du mener er riktig i forrige spørsmål, hvor viktig er følgende grunner for deg:

... D. At det kan være fare for misbruk (f.eks. at pasienter får dødshjelp selv om de ikke har bedt om det)

Tekst etter spørsmål

Kun ett kryss pr. linje

Verdier Kategorier N
1 Svært viktig 529
 56,2%
2 Nokså viktig 193
 20,5%
3 Ikke særlig viktig 71
 7,5%
4 Ikke viktig i det hele tatt 39
 4,1%
8 Vet ikke 109
 11,6%
Sysmiss 131

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 941
Manglende tilfeller 131
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.