Datasett: Spørreundersøkelse om religion, 2008, norsk del av ISSP

Variabel v077: Spm73c Viktig for mening om å ende livet på en døende pasient: pasienten spart for lidelse

Spørsmålstekst

Når du skal avgjøre hva du mener er riktig i forrige spørsmål, hvor viktig er følgende grunner for deg:

... C. At pasienten blir spart for mer lidelse

Tekst etter spørsmål

Kun ett kryss pr. linje

Verdier Kategorier N
1 Svært viktig 597
 61,9%
2 Nokså viktig 246
 25,5%
3 Ikke særlig viktig 30
 3,1%
4 Ikke viktig i det hele tatt 26
 2,7%
8 Vet ikke 66
 6,8%
Sysmiss 107

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 965
Manglende tilfeller 107
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.