Datasett: Spørreundersøkelse om religion, 2008, norsk del av ISSP

Variabel v076: Spm73b Viktig for mening om å ende livet på en døende pasient: pasienten ønsker det

Spørsmålstekst

Når du skal avgjøre hva du mener er riktig i forrige spørsmål, hvor viktig er følgende grunner for deg:

... B. At pasienten selv ønsker å dø

Tekst etter spørsmål

Kun ett kryss pr. linje

Verdier Kategorier N
1 Svært viktig 570
 59,7%
2 Nokså viktig 237
 24,8%
3 Ikke særlig viktig 51
 5,3%
4 Ikke viktig i det hele tatt 33
 3,5%
8 Vet ikke 64
 6,7%
Sysmiss 117

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 955
Manglende tilfeller 117
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.