Datasett: Spørreundersøkelse om religion, 2008, norsk del av ISSP

Variabel v075: Spm73a Viktig for mening om å ende livet på en døende pasient: ikke lov å ta liv

Spørsmålstekst

Når du skal avgjøre hva du mener er riktig i forrige spørsmål, hvor viktig er følgende grunner for deg:

... A. At det ikke er lov å ta liv

Tekst etter spørsmål

Kun ett kryss pr. linje

Verdier Kategorier N
1 Svært viktig 431
 44,8%
2 Nokså viktig 251
 26,1%
3 Ikke særlig viktig 126
 13,1%
4 Ikke viktig i det hele tatt 92
 9,6%
8 Vet ikke 62
 6,4%
Sysmiss 110

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 962
Manglende tilfeller 110
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.