Datasett: Spørreundersøkelse om religion, 2008, norsk del av ISSP

Variabel v074: Spm72 Å ende livet på en døende pasient som ønsker å dø

Spørsmålstekst

Dersom man ender livet på en døende pasient, når pasienten ytrer et sterkt ønske om å dø, og samtidig ikke er i stand til å gjøre det selv, er det:

Tekst etter spørsmål

Kun ett kryss mulig

Verdier Kategorier N
1 Alltid galt 128
 12,3%
2 Nesten alltid galt 131
 12,6%
3 Galt enkelte tilf 349
 33,5%
4 Ikke galt hele tatt 300
 28,8%
8 Vet ikke 135
 12,9%
Sysmiss 29

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 1043
Manglende tilfeller 29
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.