Datasett: Spørreundersøkelse om religion, 2008, norsk del av ISSP

Variabel v073: Spm71e Stortinget spørre trossamfunn om råd i relevante spørsmål

Spørsmålstekst

Er du enig eller uenig i følgende utsagn om religion og samfunn?

... E. Når Stortinget lager lover knyttet til moralske spørsmål som for eksempel abort eller dødshjelp, bør man rådspørre representanter for de viktigste trossamfunnene

Tekst etter spørsmål

Kun ett kryss pr. linje

Verdier Kategorier N
1 Sterkt enig 53
 5,1%
2 Enig 247
 23,9%
3 Verken eller 216
 20,9%
4 Uenig 261
 25,3%
5 Sterkt uenig 176
 17,1%
8 Vet ikke 79
 7,7%
Sysmiss 40

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 1032
Manglende tilfeller 40
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.