Datasett: Spørreundersøkelse om religion, 2008, norsk del av ISSP

Variabel v072: Spm71d Politikere bør ikke påvirke religiøse organisasjoner

Spørsmålstekst

Er du enig eller uenig i følgende utsagn om religion og samfunn?

... D. Politikere bør ikke forsøke å påvirke religiøse organisasjoner i spørsmål som for eksempel homofili og likestilling

Tekst etter spørsmål

Kun ett kryss pr. linje

Verdier Kategorier N
1 Sterkt enig 93
 9,0%
2 Enig 310
 29,9%
3 Verken eller 249
 24,0%
4 Uenig 221
 21,3%
5 Sterkt uenig 94
 9,1%
8 Vet ikke 71
 6,8%
Sysmiss 34

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 1038
Manglende tilfeller 34
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.