Datasett: Spørreundersøkelse om religion, 2008, norsk del av ISSP

Variabel v071: Spm71c Positivt at religiøse ledere deltar i offentlige debatter

Spørsmålstekst

Er du enig eller uenig i følgende utsagn om religion og samfunn?

... C. Det er positivt at biskoper og andre religiøse ledere deltar aktivt i massemedias debatt om aktuelle samfunnsspørsmål knyttet til for eksempel fattigdom, miljøvern og fred

Tekst etter spørsmål

Kun ett kryss pr. linje

Verdier Kategorier N
1 Sterkt enig 102
 9,8%
2 Enig 550
 52,9%
3 Verken eller 209
 20,1%
4 Uenig 95
 9,1%
5 Sterkt uenig 35
 3,4%
8 Vet ikke 48
 4,6%
Sysmiss 33

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 1039
Manglende tilfeller 33
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.