Datasett: Spørreundersøkelse om religion, 2008, norsk del av ISSP

Variabel v070: Spm71b Alle trossamfunn bør få økonomisk bidrag fra det offentlige

Spørsmålstekst

Er du enig eller uenig i følgende utsagn om religion og samfunn?

... B. Alle trossamfunn bør få økonomisk bidrag fra det offentlige

Tekst etter spørsmål

Kun ett kryss pr. linje

Verdier Kategorier N
1 Sterkt enig 30
 2,9%
2 Enig 179
 17,3%
3 Verken eller 232
 22,4%
4 Uenig 297
 28,7%
5 Sterkt uenig 216
 20,9%
8 Vet ikke 81
 7,8%
Sysmiss 37

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 1035
Manglende tilfeller 37
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.