Datasett: Spørreundersøkelse om religion, 2008, norsk del av ISSP

Variabel v068: Spm70e Rett til å bære klær med religiøst signal: ansatte i frivillig helse

Spørsmålstekst

Synes du følgende grupper, på skolen eller i forbindelse med deres arbeid, bør ha rett til å kle seg på en måte som signaliserer deres religiøse ståsted gjennom for eksempel å benytte seg av skaut, turban eller synlige kors?

... E. Ansatte i helseinstitusjoner drevet av frivillige organisasjoner

Tekst etter spørsmål

Kun ett kryss pr. linje

Verdier Kategorier N
1 Ja, absolutt 160
 15,5%
2 Ja, antakelig 358
 34,7%
3 Nei, antakelig ikke 175
 17,0%
4 Nei, absolutt ikke 257
 24,9%
8 Vet ikke 81
 7,9%
Sysmiss 41

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 1031
Manglende tilfeller 41
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.