Datasett: Spørreundersøkelse om religion, 2008, norsk del av ISSP

Variabel v067: Spm70d Rett til å bære klær med religiøst signal: ansatte i offentlig helse

Spørsmålstekst

Synes du følgende grupper, på skolen eller i forbindelse med deres arbeid, bør ha rett til å kle seg på en måte som signaliserer deres religiøse ståsted gjennom for eksempel å benytte seg av skaut, turban eller synlige kors?

... D. Ansatte i offentlige helseinstitusjoner

Tekst etter spørsmål

Kun ett kryss pr. linje

Verdier Kategorier N
1 Ja, absolutt 122
 11,8%
2 Ja, antakelig 247
 23,9%
3 Nei, antakelig ikke 227
 22,0%
4 Nei, absolutt ikke 371
 35,9%
8 Vet ikke 65
 6,3%
Sysmiss 40

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 1032
Manglende tilfeller 40
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.