Datasett: Spørreundersøkelse om religion, 2008, norsk del av ISSP

Variabel v066: Spm70c Rett til å bære klær med religiøst signal: folk i forsvaret

Spørsmålstekst

Synes du følgende grupper, på skolen eller i forbindelse med deres arbeid, bør ha rett til å kle seg på en måte som signaliserer deres religiøse ståsted gjennom for eksempel å benytte seg av skaut, turban eller synlige kors?

... C. Folk i Forsvaret

Tekst etter spørsmål

Kun ett kryss pr. linje

Verdier Kategorier N
1 Ja, absolutt 97
 9,4%
2 Ja, antakelig 162
 15,7%
3 Nei, antakelig ikke 261
 25,3%
4 Nei, absolutt ikke 437
 42,3%
8 Vet ikke 75
 7,3%
Sysmiss 40

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 1032
Manglende tilfeller 40
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.