Datasett: Spørreundersøkelse om religion, 2008, norsk del av ISSP

Variabel v065: Spm70b Rett til å bære klær med religiøst signal: lærere i grunnskolen

Spørsmålstekst

Synes du følgende grupper, på skolen eller i forbindelse med deres arbeid, bør ha rett til å kle seg på en måte som signaliserer deres religiøse ståsted gjennom for eksempel å benytte seg av skaut, turban eller synlige kors?

... B. Lærere i grunnskolen

Tekst etter spørsmål

Kun ett kryss pr. linje

Verdier Kategorier N
1 Ja, absolutt 122
 11,8%
2 Ja, antakelig 221
 21,4%
3 Nei, antakelig ikke 216
 21,0%
4 Nei, absolutt ikke 412
 40,0%
8 Vet ikke 60
 5,8%
Sysmiss 41

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 1031
Manglende tilfeller 41
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.