Datasett: Spørreundersøkelse om religion, 2008, norsk del av ISSP

Variabel v064: Spm70a Rett til å bære klær med religiøst signal: skolebarn

Spørsmålstekst

Synes du følgende grupper, på skolen eller i forbindelse med deres arbeid, bør ha rett til å kle seg på en måte som signaliserer deres religiøse ståsted gjennom for eksempel å benytte seg av skaut, turban eller synlige kors?

... A. Skolebarn

Tekst etter spørsmål

Kun ett kryss pr. linje

Verdier Kategorier N
1 Ja, absolutt 160
 15,4%
2 Ja, antakelig 279
 26,8%
3 Nei, antakelig ikke 215
 20,6%
4 Nei, absolutt ikke 319
 30,6%
8 Vet ikke 69
 6,6%
Sysmiss 30

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 1042
Manglende tilfeller 30
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.