Datasett: Spørreundersøkelse om religion, 2008, norsk del av ISSP

Variabel v008: Spm7 Kan stole på andre mennesker

Spørsmålstekst

Mener du at mennesker i sin alminnelighet er til å stole på, eller mener du at man ikke kan være forsiktig nok når man har med andre å gjøre?

1. Andre mennesker er nesten alltid til å stole på
2. Andre mennesker er vanligvis til å stole på
3. Man kan vanligvis ikke være forsiktig nok når man har med andre å gjøre
4. Man kan nesten aldri være forsiktig nok når man har med andre å gjøre
8. Vet ikke

Tekst etter spørsmål

Kun ett kryss mulig

Verdier Kategorier N
1 Nesten alltid stole 79
 7,4%
2 Vanligvis stole 749
 70,3%
3 Ikke forsiktig nok 167
 15,7%
4 Aldri forsiktig nok 55
 5,2%
8 Vet ikke 15
 1,4%
Sysmiss 7

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 1065
Manglende tilfeller 7
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.