Datasett: Spørreundersøkelse om religion, 2008, norsk del av ISSP

Variabel v063: Spm69b Siste 12 måneder: har bedt aftenbønn med et barn

Spørsmålstekst

Har du i løpet av de siste 12 måneder…

... B. Bedt aftenbønn med et barn?

Tekst etter spørsmål

Kun ett kryss pr. linje

Verdier Kategorier N
1 Ja 197
 20,2%
2 Nei 778
 79,8%
Sysmiss 97

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 975
Manglende tilfeller 97
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.