Datasett: Spørreundersøkelse om religion, 2008, norsk del av ISSP

Variabel v062: Spm69a Siste 12 måneder: har tent lys på en grav

Spørsmålstekst

Har du i løpet av de siste 12 måneder…

... A. Besøkt en kirkegård for å tenne lys på en grav?

Tekst etter spørsmål

Kun ett kryss pr. linje

Verdier Kategorier N
1 Ja 605
 58,2%
2 Nei 434
 41,8%
Sysmiss 33

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 1039
Manglende tilfeller 33
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.