Datasett: Spørreundersøkelse om religion, 2008, norsk del av ISSP

Variabel v061: Spm68 Religiøs tilknytning

Spørsmålstekst

Opplever du en særlig tilknytning til:

Tekst etter spørsmål

(Dersom du føler tilknytning til flere, sett kryss bare i den ruten der du føler sterkest tilknytning.)
Kun ett kryss mulig

Verdier Kategorier N
1 Frikirkesamfunn 42
 4,1%
2 Menigh.liv i statsk 80
 7,8%
3 Friv.org i statskrk 49
 4,8%
4 Frittst.kristent arb 33
 3,2%
5 Ikke-krist.rel.virks 33
 3,2%
6 Ingen særlig tilknyt 791
 76,9%
Sysmiss 44

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 1028
Manglende tilfeller 44
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.