Datasett: Spørreundersøkelse om religion, 2008, norsk del av ISSP

Variabel v154: Spm67 Hvilket parti ville du stemme på dersom stortingsvalg i morgen

Spørsmålstekst

Hvilket parti ville du stemme på dersom det var stortingsvalg i morgen?

Tekst etter spørsmål

Kun ett kryss mulig

Verdier Kategorier N
1 Rød Valgallianse (RV) 20
 1,9%
2 Arbeiderpartiet (DNA) 229
 21,8%
3 Fremskrittspartiet (FrP) 217
 20,7%
4 Høyre (H) 167
 15,9%
5 Kristelig Folkeparti (KrF) 53
 5,0%
6 Senterpartiet (SP) 48
 4,6%
7 Sosialistisk Venstreparti (SV) 83
 7,9%
8 Venstre (V) 48
 4,6%
9 Andre 3
 0,3%
10 Ville ikke stemme 37
 3,5%
88 Vet ikke 145
 13,8%
Sysmiss 22

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 1050
Manglende tilfeller 22
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.