Datasett: Spørreundersøkelse om religion, 2008, norsk del av ISSP

Variabel v153: Spm66 Stemte ved forrige stortingsvalg

Spørsmålstekst

Hvilket parti ville du stemme på dersom det var stortingsvalg i morgen?

Tekst etter spørsmål

Kun ett kryss mulig

Verdier Kategorier N
1 Ja 867
 82,3%
2 Nei 123
 11,7%
3 Hadde ikke stemmerett 63
 6,0%
Sysmiss 19

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 1053
Manglende tilfeller 19
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.