Datasett: Spørreundersøkelse om religion, 2008, norsk del av ISSP

Variabel v152: Spm65 Plassering på politisk høyre-venstre skala

Spørsmålstekst

I politikken blir det ofte snakket om motsetningene mellom høyre- og venstresiden. Nedenfor er en skala som går fra venstre side, det vil si dem som står helt til venstre politisk, til høyre side, det vil si dem som står helt til høyre politisk. Hvor vil du plassere deg selv på denne skalaen?

Tekst etter spørsmål

Kun ett kryss mulig

Verdier Kategorier N
1 Helt til venstre 12
 1,2%
2 2 39
 3,8%
3 3 128
 12,5%
4 4 143
 14,0%
5 5 231
 22,5%
6 6 117
 11,4%
7 7 143
 14,0%
8 8 124
 12,1%
9 9 60
 5,9%
10 Helt til høyre 28
 2,7%
Sysmiss 47

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 1025
Manglende tilfeller 47
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.