Datasett: Spørreundersøkelse om religion, 2008, norsk del av ISSP

Variabel v151: Spm64 Plassering på samfunnsstige: topp-bunn skala

Spørsmålstekst

I Norge finnes det grupper som befinner seg mer eller mindre nær toppen og grupper som befinner seg mer eller mindre nær bunnen av samfunnsstigen. Nedenfor ser du en skala som går fra topp til bunn. Hvor vil du plassere deg selv på denne skalaen?

Tekst etter spørsmål

Kun ett kryss mulig

Verdier Kategorier N
1 Topp 16
 1,5%
2 2 61
 5,9%
3 3 223
 21,4%
4 4 262
 25,1%
5 5 323
 31,0%
6 6 68
 6,5%
7 7 43
 4,1%
8 8 36
 3,5%
9 9 7
 0,7%
10 Bunn 3
 0,3%
Sysmiss 30

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 1042
Manglende tilfeller 30
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.