Datasett: Spørreundersøkelse om religion, 2008, norsk del av ISSP

Variabel v150: Spm63 Hvor ofte tilstede ved gudstjenester/religiøse møter

Spørsmålstekst

Hvor ofte er du til stede ved gudstjenester eller andre religiøse møter?

Tekst etter spørsmål

(Regn ikke med bryllup, begravelse, dåp eller lignende.)

Kun ett kryss mulig

Verdier Kategorier N
1 Aldri 450
 42,5%
2 Sjeldn.enn 1g.pr.år 240
 22,7%
3 Omtrent 1-2g.pr.år 204
 19,3%
4 Flere ganger i året 87
 8,2%
5 Omtrent 1g.pr.mnd 19
 1,8%
6 2-3g.pr.mnd 17
 1,6%
7 Nesten hver uke 22
 2,1%
8 Hver uke 15
 1,4%
9 Flere ganger i uken 4
 0,4%
10 Hadde ingen 0
 0,0%
11 Vet ikke/husker ikke 0
 0,0%
Sysmiss 14

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 1058
Manglende tilfeller 14
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.