Datasett: Spørreundersøkelse om religion, 2008, norsk del av ISSP

Variabel v149: Spm62 Tilhører trossamfunn

Spørsmålstekst

Tilhører du…

Tekst etter spørsmål

Kun ett kryss mulig

Verdier Kategorier N
1 Den norske kirke (statskirken) 826
 77,9%
2 Den romersk-katolske kirke 7
 0,7%
3 Pinsebevegelsen 9
 0,8%
4 Annet kristent trossamfunn 37
 3,5%
5 Islam 10
 0,9%
6 Annet ikke-kristent trossamfunn 1
 0,1%
7 Human-etisk forbund 48
 4,5%
8 Annet livssynssamfunn 3
 0,3%
9 Ikke noe tros- eller livssynssamfunn 119
 11,2%
Sysmiss 12

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 1060
Manglende tilfeller 12
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.