Datasett: Spørreundersøkelse om religion, 2008, norsk del av ISSP

Variabel v145: Spm61 Antall år utdanning alt i alt

Spørsmålstekst

Hvor mange år med utdanning har du alt i alt? Regn med all utdanning, også grunnskole.

Tekst etter spørsmål

År
Kun ett tall pr. rute

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 1035
Manglende tilfeller 37
Minimum 0.0
Maksimum 44.0
Gjennomsnitt 13.351
Standardavvik 4.362
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.