Datasett: Spørreundersøkelse om religion, 2008, norsk del av ISSP

Variabel v144: Spm60 Høyeste fullførte høyere utdanning

Spørsmålstekst

Hvilken høyere utdanning har du fullført?

Tekst etter spørsmål

Kun ett kryss mulig

Verdier Kategorier N
1 Ingen 461
 46,9%
2 Høysk el univ av mindre enn 1 års varighet 42
 4,3%
3 Off.godkj. høysk el univ av 1-2 års norm varighet 79
 8,0%
4 Off.godkj. høysk el univ av 3-4 års norm varighet 232
 23,6%
5 Off.godkj. høysk el univ av 5 års norm varighet el mer 168
 17,1%
Sysmiss 90

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 982
Manglende tilfeller 90
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.