Datasett: Spørreundersøkelse om religion, 2008, norsk del av ISSP

Variabel v007: Spm6 Menn jobbe,kvinner hjemme med familie

Spørsmålstekst

Er du enig eller uenig i følgende påstand: Ektemannens oppgave er å tjene penger, konas oppgave er å ta seg av hjemmet og familien.

Tekst etter spørsmål

Kun ett kryss mulig

Verdier Kategorier N
1 Sterkt enig 29
 2,7%
2 Enig 34
 3,2%
3 Verken eller 152
 14,3%
4 Uenig 304
 28,6%
5 Sterkt uenig 539
 50,7%
8 Vet ikke 5
 0,5%
Sysmiss 9

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 1063
Manglende tilfeller 9
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.