Datasett: Spørreundersøkelse om religion, 2008, norsk del av ISSP

Variabel v006: Spm5b Abort:ikke råd til å få barn

Spørsmålstekst

Hva mener du personlig - er det galt eller ikke galt at en kvinne tar abort hvis:

... B. Familien har svært lave inntekter og ikke råd til å få flere barn

Tekst etter spørsmål

Kun ett kryss pr. linje

Verdier Kategorier N
1 Alltid galt 212
 20,9%
2 Nesten alltid galt 164
 16,2%
3 Galt enkelte tilf 225
 22,2%
4 Ikke galt hele tatt 332
 32,8%
8 Vet ikke 79
 7,8%
Sysmiss 60

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 1012
Manglende tilfeller 60
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.