Datasett: Spørreundersøkelse om religion, 2008, norsk del av ISSP

Variabel v005: Spm5a Abort:stor fare for misdannelse hos barn

Spørsmålstekst

Hva mener du personlig – er det galt eller ikke galt at en kvinne tar abort hvis:

... A. Det er stor fare for alvorlig sykdom/misdannelse hos barnet

Tekst etter spørsmål

Kun ett kryss pr. linje

Verdier Kategorier N
1 Alltid galt 58
 5,5%
2 Nesten alltid galt 73
 6,9%
3 Galt enkelte tilf 222
 21,1%
4 Ikke galt hele tatt 640
 60,8%
8 Vet ikke 59
 5,6%
Sysmiss 20

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 1052
Manglende tilfeller 20
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.