Datasett: Spørreundersøkelse om religion, 2008, norsk del av ISSP

Variabel v143: Spm59 Høyeste fullførte yrkesutdanning

Spørsmålstekst

Hvilken yrkesutdanning har du fullført?

Tekst etter spørsmål

(hvis fagutdanning ved høyskole eller universitet: svar på spørsmål 60)

Kun ett kryss mulig

Verdier Kategorier N
1 Ingen 273
 34,3%
2 Grunnutdanning ved yrkesskole, videregående skole o.l. 218
 27,4%
3 Fagbr el fullf fagutd yrkessk, handelssk, yrkesfag vdgskole 305
 38,3%
Sysmiss 276

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 796
Manglende tilfeller 276
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.