Datasett: Spørreundersøkelse om religion, 2008, norsk del av ISSP

Variabel v142: Spm58f Fullført 3-årig videregående skole, økonomisk gymnas eller eks.artium

Spørsmålstekst

Hvilken allmennutdanning har du fullført?

... F. 3-årig videregående skole med generell studiekompetanse, økonomisk gymnas eller eksamen artium

Tekst etter spørsmål

Kun ett kryss mulig pr. linje

Verdier Kategorier N
1 Ja 633
 59,0%
2 Nei 439
 41,0%

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 1072
Manglende tilfeller 0
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.