Datasett: Spørreundersøkelse om religion, 2008, norsk del av ISSP

Variabel v139: Spm58c Fullført 9-10-årig grunnskole

Spørsmålstekst

Hvilken allmennutdanning har du fullført?

... C. 9- eller 10-årig grunnskole

Tekst etter spørsmål

Kun ett kryss mulig pr. linje

Verdier Kategorier N
1 Ja 496
 46,3%
2 Nei 576
 53,7%

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 1072
Manglende tilfeller 0
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.