Datasett: Spørreundersøkelse om religion, 2008, norsk del av ISSP

Variabel v138: Spm58b Fullført framhaldsskole eller fortsettelsesskole

Spørsmålstekst

Hvilken allmennutdanning har du fullført?

... B. Framhaldsskole eller fortsettelsesskole

Tekst etter spørsmål

Kun ett kryss mulig pr. linje

Verdier Kategorier N
1 Ja 162
 15,1%
2 Nei 910
 84,9%

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 1072
Manglende tilfeller 0
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.